¡¡Las PEÑAS de Pamplona se unen!!

Iruñeko PEÑEK bat egiten dute!!

 

¿Quién dice cómo tiene que ser un hombre sólo por ser hombre?


Nork dio nola izan behar duen gizon batek soilik gizona izateagatik?La Federación de Peñas de Pamplona se une al movimiento metachodemacho poniendo en relieve otras formas de ser hombre que las tradicionalmente conocidas, rompiendo la presión machista y apostando por masculinidades sanas, libres y en igualdad.


Iruñeko Peñen Federazioak bat egiten du #metachodemacho mugimenduarekin, eta nabarmendu egin nahi ditu ohikoez besteko gizon izateko moldeak, presio matxista hausten dutenak, hartara maskulinitate-eredu osasuntsu, aske eta berdinzaleak sustatuz.

Manifiesto
Adierazpena


Movimiento #metachodemacho, por unas fiestas verdaderamente igualitarias libres de violencias machistas.


¿Quién dice cómo tiene que ser un hombre sólo por ser hombre? No hay normas para la construcción de una única masculinidad, o una única forma de ser hombre. Desde que nacemos se nos enseña a adoptar un rol, y de una forma más o menos sutil, se nos enseña aquello que la sociedad espera de nosotros: ser fuerte, duro, valiente, competitivo, racional, seguro, proveedor, etc. Los hombres también han sido encorsetados, dirigidos a adquirir roles “propios de su sexo”, los cuales a menudo pueden conducir no sólo a relaciones desiguales sino también peligrosas. Y en fiestas, exactamente igual.

Las mujeres llevan siglos reivindicando sus derechos, y en Pamplona en concreto han trabajado muy duro para que las fiestas sean un espacio donde quepamos todos y todas por igual, donde la mitad de la población pueda salir a la calle sin miedo. Una sociedad igualitaria incluye y beneficia a todas las personas que conviven en esa sociedad; la igualdad no es sólo cosa de mujeres.

Por eso, los hombres de las Peñas de Pamplona queremos recordar que el secreto para que no haya agresiones machistas radica en que no haya ni un sólo agresor ni en los espacios públicos, ni en los privados. Esta responsabilidad nos atañe a nosotros los hombres: reconocemos nuestro papel indispensable en la construcción de sociedades igualitarias y libres de violencia. Deseamos que todas las personas podamos desarrollarnos en total libertad y disfrutar de las fiestas en igualdad de condiciones.

Por todo esto, la Federación de Peñas de Pamplona se adhiere al movimiento #metachodemacho contra los estereotipos machistas en busca de otras masculinidades también en las fiestas. Nos comprometemos, nos posicionamos y nos unimos a nuestras compañeras las mujeres en la lucha por sociedades verdaderamente igualitarias y libres de violencias.

Nos comprometemos a cuestionar nuestras acciones, desde las más pequeñas y sutiles, hasta los actos machistas más fácilmente reconocibles. Nosotros los hombres, en busca de una verdadera igualdad, vamos a revisar nuestros roles aprendidos. No hay gestos ni palabras inocuas. Reconocemos abiertamente que la igualdad también es cosa de hombres, y nuestro compromiso consciente es una herramienta para llegar a ella.

Por unas fiestas libres de violencias machistas, las Peñas de Pamplona nos unimos a la lucha feminista y decimos alto y claro #metachodemacho.


Échale un ojo al manifiesto completo

#metachodemacho mugimendua, jai egiazki berdinzale eta bortizkeria matxistarik gabekoen alde.


Nork esan lezake nolakoak izan behar duten gizonezkoek, gizonezko izate hutsagatik? Ez dago maskulinitate-eredu bakarra eraikitzeko araubiderik, gizon izateko modu bakarra ez dagoen bezala. Jaiotzen garen unetik beretik rol bat hartzen erakusten zaigu; nola-halako sotiltasunez bada ere, gizarteak gutaz zer espero duen erakusten zaigu: izatea indartsu, sendo, ausart, lehiakor, seguru, bizitzeko behar ditugunen hornitzaile, eta abar. Gizonezkook ere mugatuta egon gara, "bere sexuari dagozkien" rolak bereganatzera bideratuta, eta, horren ondorioz sarritan harreman desorekatuak sortzen dira, askotan arriskutsuak. Eta jaietan ere bai, berdin-berdin.

Emakumeak mendetako lehian ari dira beren eskubideak aldarrikatzen, eta Iruñean, zehazki, oso tinko ari dira borrokan jaiak denondako leku izan daitezen, non biztanleriaren erdia kalera atera ahal dadin, batere beldurrik gabe. Gizarte berdinzaleek baitan hartzen dituzte pertsona guztiak, eta guztiei ematen diete onura; berdintasuna ez da bakarrik emakumeen afera..

Horregatik, Iruñeko peñetako gizonezkook gogorazi nahi dugu eraso sexistak ekiditeko gakoa erasotzailerk egon ez dadin lortzea dela, ez espazio publikoetan, ezta pribatuetan ere. Eta hori gizonezkooi zuzen-zuzen dagokigun erantzukizuna da: onartzen dugu gure zeregina funtsezkoa dela gizarte berdinzale eta indarkeriarik gabeak eraikitzerakoan. Gure nahia da pertsona guztiek izan dezatela eskubidea eta aukera askatasun osoz hazteko eta jaiak baldintza beretan gozatzeko.

Horregatik guztiagatik, Iruñeko Peñen Federazioak bat egiten du #metachodemacho mugimenduarekin, estereotipo matxisten aurka eta beste maskulinitate-eredu batzuen bila, baita jaietan ere. Konpromisoa hartzen dugu horren aldeko jarrera hartzeko, eta gizarte berdinzale eta bortizkeriarik gabekoa erdiesteko borrokan diharduten emakumeekin bat egiteko.

Gure jokamoldea kolokan jartzeko konpromisoa hartzen dugu, nola eguneroko egintza xumeenak, hala jokabide matxista agerikoenak ere. Benetako berdintasuna bilatzeko asmoz, guk, gizonok, ikasitako gure rol horiek berraztertuko ditugu. Ez dago ondoriorik gabeko keinu edo hitzik. Aitortzen dugu berdintasuna gizonezkoen afera ere badela, argi eta garbi aitortu ere, eta ohartzen gara konpromiso hori berdintasunera iristeko tresna dela.

Indarkeria matxistarik gabeko jaien alde, Iruñeko peñek bat egiten dugu borroka feministarekin, eta esan nahi dugu, ozen eta argi esan ere: #metachodemacho. Gizonkeriatik gizontasunera!


Échale un ojo al manifiesto completo